AZW: vacatures naar branche en regio, 2017-2021

Persoon bekijkt op laptop de website van het UWV
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Deze tabel bevat cijfers over de vacatures binnen zorg en welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio. Cijfers zijn beschikbaar van het 4e kwartaal 2017 tot en met het 2e kwartaal 2021.

Deze tabellen zijn vanaf 12 april 2022 vervangen door de volgende AZW-StatLine tabellen:
- AZW: vacatures ontstaan, openstaand, vacaturegraad, 2018-2021 (cbs.nl)
- AZW: ontstane vacatures regionaal, 2018-2021 (cbs.nl)

De StatLine tabellen lopen vanaf het 1e kwartaal 2018 en worden steeds aangevuld met recentere cijfers. De cijfers in de StatLine tabellen zijn gebaseerd op een verbeterde weegmethode en wijken daarom af van de cijfers in deze Excel-tabellen. Het 4e kwartaal 2017 in deze Excel-tabellen is daarom niet vergelijkbaar met de recentere cijfers in de StatLine tabellen.

Deze Excel-tabel bevat cijfers over de vacatures binnen Zorg en Welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio. Cijfers zijn beschikbaar van het 4e kwartaal 2017 tot en met het 2e kwartaal 2021.
De uitkomsten van de vacatures zijn opgehoogd naar de kwartaalcijfers van de reguliere vacature-enquête. Dit is een aanvulling met actuele kwartalen van de nieuw ontstane vacatures. Nieuw opgenomen zijn nu ook de openstaande vacatures en de vacaturegraad.

Deze tabel sluit aan bij de kwartaalcijfers van de vacature-enquête. Een bericht over het gehele onderzoek is gepubliceerd als artikel ‘Online vacatures als bron voor statistiek’ op de innovatiewebsite van het CBS en een volledige beschrijving van de methode is gepubliceerd in het working paper ‘Online vacatures als bron voor statistiek’.

Deze tabel is ontwikkeld als innovatieve aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl