Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020

Huishoudens met vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2017 t/m 2020. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente.
Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.