Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020

staafdiagram
Tabellenset over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008), peiljaar 2020.
De tabellenset bevat gegevens over het aantal werknemers (15-75 jaar) met een hoofdbaan en het gemiddelde bruto uurloon, uitgesplitst naar beroepsgroepen (ISCO 2008). Tabel 1 bevat alle sectoren behalve de overheid, tabel 2 bevat het politiepersoneel, verpleegkundigen/verloskundigen en onderwijsgevenden van de sector overheid en tabel 3 betreft de indeling van de ISCO beroepenindeling op 2 digit niveau. Bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.