Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen

grafiek
Beknopt steekproefadvies bij controletellingen voor lokale verkiezingen
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 werd een controleprotocol gehanteerd dat ziet op de werking van de optellingen in de software. Als onderdeel van het protocol kan er in alle gemeenten op basis van een steekproef een aantal lijsten worden nageteld. Het CBS heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen eerder een advies uitgebracht voor mogelijke steekproeven.

In dit beknopte document, dat is samengesteld op verzoek van de Kiesraad, geeft het CBS een aanvullend advies ten aanzien van de betrouwbaarheidsuitspraken die met behulp van de steekproeven voor lokale verkiezingen kunnen worden verkregen.