Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen

Beknopt steekproefadvies bij mogelijke controletellingen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Naar verwachting zal bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 een controleprotocol worden gehanteerd dat ziet op de werking van de optellingen in de software. Als onderdeel van het protocol kan er in alle gemeenten op basis van een steekproef een aantal lijsten worden nageteld.

In dit beknopte document, dat is samengesteld op verzoek van de Kiesraad, geeft het CBS een advies ten aanzien van de betrouwbaarheidsuitspraken die met behulp van de overwogen steekproeven kunnen worden verkregen.