Witte vlek op pensioengebied 2019

grafiek

Erratum:

In december 2023 heeft een correctie plaatsgevonden in tabellen 10, 11 en 12. Dit betreft daarmee de vierde versie van deze publicatie.

In tabel 10 was het aantal bedrijven overschat. Dit is hersteld voor de hele tabel.

In tabel 11 was het aantal personen als zelfstandige en alleenstaande, met een opgebouwd pensioen van 8 2 duizend euro of meer, dat in de 2e pijler wel pensioenaanspraken opbouwt, foutief. Dit is hersteld in cellen H24:J24.

In tabel 12 was het aantal personen als zelfstandige en alleenstaande, met een opgebouwd pensioen van groter dan 0 euro tot 2 duizend euro, dat in de 2e pijler wel pensioenaanspraken opbouwt, foutief. Dit is hersteld in cellen H24:J24.


Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2019.
Deze tabellen omschrijven de witte vlek in 2019, oftewel werknemers zonder pensioenregeling via de werkgever (de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel). Ook geven zij informatie over de achtergrondkenmerken van werknemers en werkgevers binnen de witte vlek in 2019. Redenen waarom werknemers tot de witte vlek behoren zijn niet onderzocht.

Binnen dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit de Pensioenaansprakenstatistiek (PAS) van het CBS. Vanuit de PAS is het mogelijk om de pensioenaanspraken binnen de tweede pijler die beheerd worden door Nederlandse pensioenuitvoerders nauwkeurig in beeld te brengen. De populatie van de tabellen is daarmee vergelijkbaar met het onderzoek van het CBS over de witte vlek 2016. Daarnaast wordt in de tabellen inzicht gegeven in de pensioenaanspraken in de tweede pijler van zelfstandigen.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In juni 2022 is een aanvulling gedaan van het onderzoek Witte vlek op pensioengebied 2019. Het betreft daarmee de tweede versie van de publicatie. In november 2023 is wederom een aanvulling gedaan (tabel 1h), dit betreft daarmee de derde versie van deze publicatie. In deze aanvulling is ook een verbetering gedaan in tabel 1a. In deze tabel is de categorie ‘5 jaar of langer’ in de variabele verblijfsduur in Nederland gecorrigeerd.