Witte vlek op pensioengebied 2019

grafiek
Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2019.
Deze tabellen omschrijven de witte vlek in 2019, oftewel werknemers zonder pensioenregeling via de werkgever (de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel). Ook geven zij informatie over de achtergrondkenmerken van werknemers en werkgevers binnen de witte vlek in 2019. Redenen waarom werknemers tot de witte vlek behoren zijn niet onderzocht.

Binnen dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit de Pensioenaansprakenstatistiek (PAS) van het CBS. Vanuit de PAS is het mogelijk om de pensioenaanspraken binnen de tweede pijler die beheerd worden door Nederlandse pensioenuitvoerders nauwkeurig in beeld te brengen. De populatie van de tabellen is daarmee vergelijkbaar met het onderzoek van het CBS over de witte vlek 2016. Daarnaast wordt in de tabellen inzicht gegeven in de pensioenaanspraken in de tweede pijler van zelfstandigen.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In juni 2022 is een aanvulling gedaan van het onderzoek Witte vlek op pensioengebied 2019. Het betreft daarmee de tweede versie van de publicatie.