Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020

grafiek
Beroep van personen van 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
Beroep van werkzame personen van 15 tot 75 jaar, verbijzonderd naar onderwijsniveau en provincie, bekostigd door het NIDAP.