SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020

centrale verwarming
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Gebruik van SEEH-subsidie naar inkomen en overige huishoudkenmerken, 2016-2020.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert een evaluatie uit naar de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Eén van de vragen is hoe de verdeling van het gebruik van de SEEH-regeling over inkomensgroepen en andere huishoudkenmerken is. BZK heeft aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd dit in kaart te brengen voor subsidieperiodes 2016-2017 en 2019-2020. Deze maatwerktabellen zijn hier het resultaat van.