Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020

grafiek
Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit, 2020.
De tabellen bevatten cijfers over het gemiddelde uurloon van banen van werknemers, het aandeel banen met een loon minder dan 130 procent van het Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML), de maand met het hoogste arbeidsvolume en het aandeel banen van werknemers naar een nationaliteit van een niet-westers land, en Midden- en Oost-Europese landen. De tabellen zijn onderverdeeld naar bedrijfstak waartoe deze banen behoren, voor het jaar 2020. Bij de tabellen over het uurloon en het aandeel WML is dit ook naar grootteklasse.

Opdrachtgever: Inspectie SZW.