SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021

standaard plaatje mensen onder de loep
Tabellen over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet op 31 maart 2021 per uitkeringspositie, uitgeslitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en het hebben van een partner met een baan.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in achtergrondkenmerken van personen met een loonkostensubsidie op grond van de Particiatwet (LKS P-wet). Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tabel op waarin is opgenomen of de personen met LKS P-wet vrijlating van inkomsten hebben indien zij een bijstandsuitkering ontvangen en wat het type huishouden is waar zij in wonen. Er is ook opgenomen of de personen een partner hebben en of die partner werkt. Indien de partner een baan heeft is in de tabel opgenomen hoeveel uur de partner in maart 2021 gemiddeld per week gewerkt heeft. Deze kenmerken geven enig zicht of het huishouden nog inkomsten heeft als de persoon met LKS P-wet geen loonkostensubsidie meer zou ontvangen.