Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019

Arbeidsjaren, output en toegevoegde waarde in prijzen van 2015 naar regio, verslagjaar 2019

De cijfers betreffen een verdere uitsplitsing van enkele regionale cijfers. De bedrijfstakindeling is aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en de regionale indeling betreft naar 40 corop gebieden. De tabellenset bevat de arbeidsjaren in duizenden (1 decimaal), de output en de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen. Zowel de output als de toegevoegde waarde is daarbij uitgedrukt in prijzen van 2015. De geleverde gegevens hebben betrekking op het verslagjaar 2019.

De opdracht is bekostigd door het Ministerie van Economische Zaken.