Migrantenmonitor 2019

Persoon aan het werk in veld bloemkolen
© Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie

Erratum:

Per 25 november 2021 is door het CBS de Migrantenmonitor 2019 gepubliceerd over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland. De tabellenset en het dashboard hierover zijn beschikbaar gesteld via de CBS-website. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In tabel 4 en 4a van de tabellenset en het tabblad Exportuitkeringen van het dashboard was het aantal WW-exportuitkeringen niet in alle gevallen correct. Dit is nu gecorrigeerd. De resultaten voor de overige exportuitkeringen zijn ongewijzigd. 

De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). wil weten om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en sector zij werkzaam zijn), studeren en/of een werkende partner hebben.

Daarnaast wil het ministerie monitoren in hoeverre deze migranten in Nederland een uitkering ontvangen en hoeveel uitkeringen verstrekt worden aan personen die wonen in één van de (kandidaat-)lidstaten van de EU. De migranten die in de Migrantenmonitor centraal staan zijn personen met een migratieachtergrond van de eerste generatie. De populatie bestaat uit de personen die staan ingeschreven in de BRP, die werkzaam zijn in Nederland of die een uitkering ontvangen.

De migrantenmonitor is een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cijfers voor de Migrantenmonitor zijn beschikbaar vanaf verslagjaar 2007 tot en met 2019.