Landelijke monitor leegstand 2021

leegstaande panden
© Hollandse Hoogte / ANP
De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van niet-woningen op 1 januari 2021.

Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Dit jaar is voor het tweede jaar gebruik gemaakt van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) om het fiscaal gebruik in kaart te brengen. Voorheen werd gebruik gemaakt van de IIS WOZ gegevens van de Belastingdienst. Door de ingebruikname van de LV WOZ-gegevens is een methodebreuk ontstaan. In de cijfers voor 2021 wordt deze methodebreuk nader geduid door zowel de leegstandscijfers volgens LV WOZ als volgens IIS WOZ weer te geven.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).