AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018

standaard plaatje
Deze tabellen bevatten cijfers over de arbeidsmobiliteit van de arbeidsmarkt zorg en welzijn (smal) van werknemers en zelfstandigen in de periode 2012 tot en met 2018. Er wordt gekeken naar werknemers die uitstromen en teruggevonden worden als zelfstandige.
De cijfers in deze tabellen worden uitgesplitst naar regio, (AZW-)branche en of de zelfstandige actief is in zorg en welzijn. Tevens wordt er gekeken of een werknemer in het jaar voordat deze uitstroomde reeds zelfstandige was.

De cijfers hebben betrekking op de periode 2012-2018. Omdat er voor het bepalen van (de kenmerken van) zelfstandigen gebruik gemaakt wordt van data uit de belastingaangifte, is dit de meest recente periode waarover betrouwbare cijfers gemaakt kunnen worden over stroomgegevens. Data uit de belastingaangifte heeft betrekking op een heel kalenderjaar, als gevolg hiervan zijn de cijfers niet gesplitst naar kwartaal, voor cijfers over werknemers wordt er in ieder uitgegaan van de laatste vrijdag voor kerst.

In deze tabellen wordt louter gekeken of een werknemer stopt met zijn/haar activiteit en op een later tijdstip terug gevonden wordt in een andere populatie. Dit is niet hetzelfde als een directe volgordelijkheid waarbij een ‘overstap van werknemer naar zelfstandige’ verondersteld mag worden.

De cijfers in deze tabellen wijken af van de cijfers over ‘Uitstroom: zelfstandige’ op AZW StatLine, omdat er bij het bepalen van deze categorie op AZW StatLine eerst gekeken wordt of een uitgestroomde werknemer in een andere populatie (bijv. banen buiten zorg en welzijn) dan zelfstandigen voorkomt. Bij deze tabellen wordt er direct gekeken naar de gehele populatie zelfstandigen.

Deze tabellen zijn ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) op basis van beschikbare gelden voor het ontsluiten van nieuwe databronnen en technieken. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Naast deze tabellen zijn er aanvullende cijfers beschikbaar over het parallel voorkomen van werknemerschap en zelfstandigheid tot en met verslagjaar 2019. Tevens worden in deze tabellen aanvullende kenmerken (deeltijdfactor, leeftijd en contracttype) bepaald van de arbeidsmobiele populaties. Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR000770C.