Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020

afbeelding grafiek
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd enkele kenmerken van werknemers en bedrijven naar 4- of 5-cijferige SBI-code in beeld te brengen. De cijfers hebben betrekking op de situatie op de laatste vrijdag voor Kerst 2020.

De tabellenset ‘Werknemers naar 5-digit SBI’ maakt een telling van de hoofdbanen van werknemers naar 5-cijferige SBI-code en geeft hierbij aan welke aandeel van de werknemers jonger dan 40 jaar is.

De tabellenset ‘Werknemers naar 4-digit SBI, veiligheidsregio’ maakt een telling van hoofdbanen van werknemers naar 4-cijferige SBI-code en Veiligheidsregio. De regio is hierbij bepaald op basis van de woonplaats van de werknemer.

De tabellenset ‘Aantal bedrijven naar 5-digit SBI, Veiligheidsregio’ maakt enerzijds een telling van het aantal bedrijven naar 5-cijferige SBI-code en anderzijds naar Veiligheidsregio. Bedrijven worden meegenomen als zij op de laatste vrijdag voor Kerst werknemers in loondienst hadden die Nederland ingeschreven stonden. De Veiligheidsregio is bepaald op basis van de vestigingsgemeente van het bedrijf.

Bij alle tabellen dient opgemerkt te worden dat populatie beperkt is tot personen die op de peildatum in Nederland ingeschreven stonden. Verder wordt er alleen gekeken naar werknemers in loondienst en worden er in de tabellen over aantal werknemers alleen gegevens van de hoofdbaan van een werknemer getoond. Een werknemer komt hiermee maar één keer voor in de populatie.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de SBI-indeling afhankelijk is van de hoofdactiviteit van een bedrijf. Indien een bedrijf meerdere activiteiten ontplooit wordt desalniettemin één SBI-code toebedeeld aan dit bedrijf. Alle hoofdbanen die bij dit bedrijf horen zullen vervolgens eveneens aan deze SBI-code worden toebedeeld.