Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020

grafiek
Het aandeel mensen met werk dat incidenteel of gewoonlijk thuiswerkt per beroep, 2020.
De tabel gaat over het aandeel mensen met werk dat in 2020 incidenteel of gewoonlijk thuiswerkte, verbijzonderd naar beroep en is uitgevoerd in opdracht van het FNV.