Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire

belastingaangifte formulier
© Hollandse Hoogte / Laurens van Putten
Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf onder kinderen van gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire, 2015-2020.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd om een benadering van het aantal kinderen dat uithuisgeplaatst is onder kinderen van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het aantal uithuisplaatsingen kan bij benadering bepaald worden op basis van een eerder door het CBS ontwikkelde methode waarbij gekeken wordt naar de samenloop van een jeugdbeschermingsmaatregel met jeugdhulp met verblijf. Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid.