AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020

Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2020 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
In het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is door het Ministerie van VWS gevraagd om op AZW StatLine beschikbare jaarscijfers over verzuim volgens werknemers als driejaarcijfer voor het totaal van de AZW branches en de subbranches van verpleging, verzorging en thuiszorg weer te geven, met uitsplitsing naar arbeisomstandigheden.

De cijfers zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van SZW.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZW StatLine via de link onderaan de pagina.