Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen

autofabriek
© Hollandse Hoogte
Voor de coronacrisis draaide de economie in Eindhoven lange tijd bovengemiddeld in Nederland, maar niet iedereen profiteerde van de economische groei en banenontwikkeling. Net als in andere Europese steden is er in Eindhoven een ontwikkeling van toenemende ongelijkheid. Om de ontwikkelingen in het sociaal domein in kaart te brengen, heeft de gemeente Eindhoven het dashboard Trendverkenning Sociaal Domein Eindhoven ontwikkeld, met als doel uitdagingen aan te pakken en lange termijneffecten te meten in de regio.
Om de ontwikkelingen in het dashboard door te kunnen trekken naar een nieuwe periode, heeft de gemeente Eindhoven het CBS/UDC Eindhoven gevraagd nieuwe cijfers te maken voor het dashboard. De publicatie van vorig jaar is geupdatet en het gemiddeld inkomen en vermogen zijn toegevoegd aan de tabellenset.