Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020

Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van motorbrandstoffen, inclusief accijns, die verkocht worden op aan Nederlandse pompstations.
Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland op de markt gebrachte motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw.
De chemische samenstelling van benzine en diesel is in de loop der jaren sterk gewijzigd. Door het verbod op lood werden vervangende octaanverhogende additieven gebruikt met een andere verbrandingswaarde.

Daarnaast is door de introductie van verplicht bijgemengde biobrandstoffen de verbrandingswaarde van motorbrandstoffen voor wegverkeer verder gewijzigd.
In motorbenzine en diesel welke in Nederland aan de pomp verkocht worden is een verplichte hoeveelheid biobrandstoffen bijgemengd.
In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit hernieuwbare energie moet bestaan, de zogenaamde bijmengverplichting.

De hoogte van de verplichting en de precieze voorwaarden voor het invullen van de verplichting is de in de loop der jaren regelmatig aangepast aan de hand van politieke discussies op nationaal en Europees niveau en technologische ontwikkelingen.

De verbrandingswaarde in deze tabel van biobenzine en biodiesel is een gewogen gemiddelde van de verschillende soorten bio-componenten die voor de bijmenging gebruikt zijn in het verslagjaar.
De verbrandingswaarde in deze tabel van motorbenzine en diesel is berekend uit het fossiele en biogene deel opgeteld samen.