Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo

afbeelding mensen
Uitval na het 1e studiejaar uit mbo-, hbo- en wo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn; 2015/'16 t/m 2019/'20.
Deze tabellen bevatten cijfers over het percentage uitval en het aantal uitvallers onder eerstejaarsstudenten voor de studiejaren 2015/'16 t/m 2019/'20. De cijfers zijn uitgesplitst naar studiejaar, opleidingsniveau en dossier (mbo)/opleiding (hbo, wo).

Een student wordt geteld als uitval wanneer deze op 1 oktober van het gepresenteerde studiejaar ingeschreven stond bij een dossier/opleiding en het jaar daarop op 1 oktober niet meer ingeschreven stond bij hetzelfde dossier/dezelfde opleiding. Het is niet relevant of een student volledig gestopt is met studeren of gewisseld is naar een ander dossier/ andere opleiding. Als de student een diploma binnen het betreffende dossier/van de betreffende opleiding heeft behaald dan wordt deze niet als uitval geteld. Het uitvalpercentage wordt berekend door het aantal uitvallers te delen door het aantal ingestroomde voltijdstudenten in het gepresenteerde studiejaar. Er wordt alleen gekeken naar instroom in en uitval na het eerste studiejaar.
De toedeling van regio vindt plaats op basis van de woongemeente van de studenten.

De hulptabel AZW mbo instroom kan worden gebruikt om de mbo-opleidingen op AZW StatLine op het niveau van dossier, kwalificatie en crebocode te bekijken.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor andere gegevens die in het kader van dit programma zijn verzameld, zie azwstatline.cbs.nl.