SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1

Standaard afbeelding
Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie juni 2020 en september 2020.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de personen met een Tozo levensonderhoud uitkering en of zij werkzaam zijn of gebruik maken van een bijstandsuitkering of re-integratie-/participatievoorziening. Daarnaast is het ministerie geïnteresseerd of de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt, over de tijd wijzigt. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over het aantal zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Tevens is gekeken naar het gebruik van ondersteuning in de vorm van re-integratie- en participatievoorzieningen zoals waargenomen in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Daarnaast is informatie opgenomen over in hoeverre deze personen werkzaam zijn in loondienst en het aantal uren dat zij hebben gewerkt.

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt het cohort personen met Tozo levensonderhoud drie maanden gevolgd. In de tweede fase van het project wordt het cohort zes maanden gevolgd. Deze tabellenset gaat over de eerste fase waarin personen die op de laatste dag van juni 2020 een Tozo levensonderhoud uitkering hadden gevolgd worden voor de verslagmaanden juni tot en met september 2020.