Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee

grafiek
Cultuurgrond en aantal melkkoeien op bedrijven met melkvee, 2011 tot 2021.
In deze tabel is af te lezen hoeveel melkkoeien er gemiddeld per hectare cultuurgrond op bedrijven met melkvee te vinden waren. In de tabel zijn de cijfers af te lezen van 2011 tot 2021. De cijfers over 2021 zijn voorlopige cijfers uit de landbouwtelling van 1 april 2021.