Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021

Vrouw laat hond uit tussen huisjes in een vakantiepark
© CBS
Landelijk beeld van inschrijvingen van personen en bedrijven op adressen van vakantieparken, per gemeente, 2017-2021
Tabellenset met een landelijk beeld van het aantal inschrijvingen van personen en vestigingen van bedrijven op adressen van vakantieparken in Nederland, per gemeente, voor de peilmaanden januari en juli in de periode 2017-2021.

Dit onderzoek is een actualisatie en uitbreiding van een eerder vooronderzoek naar inschrijvingen op vakantieparken. Ten opzichte van dat vooronderzoek bevat dit onderzoek nu uitkomsten voor alle provincies in Nederland, voor meer peilmomenten en zijn ook aantallen inschrijvingen van economisch niet-actieve bedrijven in beeld gebracht. Bij de telling van het aantal ingeschreven personen is de ondergrens van ten minste 1 jaar inschrijving op een adres op een vakantiepark losgelaten.

Het onderzoek richt zich op vakantieparken zoals relevant in de context van ondermijnende criminaliteit. De afbakening van vakantieparken is door de gegevensleveranciers bepaald. De gehanteerde definitie is daardoor niet uniform. Sommige leveranciers tellen ook appartementen, bed & breakfasts en hotels mee. De resultaten voor de verschillende provincies kunnen daardoor niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).