Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2008/’09 tot en met 2019/’20.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over hbo- en wo-uitstromers uit de schooljaren 2008/’09 tot en met 2019/’20. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en één jaar na schoolverlaten.

De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering en de uurlonen.