Tabellen Tozo voorlopig juni 2021

grafiek
Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juni 2021.
Voorlopige cijfers (op registratiebasis) over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juni 2021. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).