Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020

Aanvullende statistiek over aantallen werknemersbanen bij bedrijven met NOW in 2020.
Op basis van baangegevens uit de Polisadministratie van het CBS en de registratie van NOW-uitkeringen van het UWV zijn gegevens samengesteld over het aantal werknemersbanen bij bedrijven die in 2020 NOW hebben ontvangen.