AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020

Deze tabel bevat cijfers het aantal werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed uitgesplitst naar jaar, kwartaal, (sub)branche, leeftijdscategorie en zorgkantoorplus-regio.
De cijfers in deze tabel worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar (sub)branche, leeftijdscategorie en zorgkantoorplus-regio.
De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn breed. Dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

De zorgkantoorplus-regio indeling is een verbijzondering van de reguliere zorgkantoorregio indeling die het CBS hanteert en is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze tabel is een uitbreiding van de eerder gepubliceerde tabellen 'Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018' en 'Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2020'. De cijfers over 2020 zijn nieuw; de cijfers over de overige jaren worden nogmaals geleverd met het oog op minimale verschillen door het gebruik van recentere bronbestanden en verbeteringen bij het toewijzen van de woonregio.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Deze tabel is een selectie uit de StatLine tabel ‘Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio’ waarbij er gebruik gemaakt is van een andere regionale indeling. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR000770B.