Cliënten beschermd wonen, 2020

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2020 met een arrangement voor beschermd wonen naar financieringsvorm, het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken, en het zorggebruik voorafgaand aan en na afloop van het beschermd wonen traject.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld.

De tabellen tonen per beschermd wonen regio het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2020. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). Daarnaast wordt het zorggebruik voorafgaand aan de start van het beschermd wonen traject in beeld gebracht, voor beschermd wonen trajecten die in 2019 zijn gestart. Ten slotte wordt het zorggebruik na afloop van het beschermd wonen traject in beeld gebracht, voor beschermd wonen trajecten die in 2017 zijn beëindigd.

De cijfers over het 1e halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de cijfers over het 2e halfjaar en over geheel 2020 zijn voorlopig.