BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen

Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in welke typen bedrijven gebruik hebben gemaakt van (verschillende) financiële coronasteunmaatregelen.
In deze notitie is het gebruik van vijf verschillende steunmaatregelen tijdens de eerste en tweede aanvraagperiode in 2020 onderzocht: tegemoetkoming loonkosten (NOW-1.0 en NOW-2.0), tegemoetkoming vaste lasten (TOGS en TVL-1) en uitstel van belastingbetaling. Met regressieanalyses wordt inzichtelijk gemaakt welk type bedrijven gebruik maken van deze steun.