Tabellen Tozo voorlopig april 2021

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2021.
Voorlopige cijfers (op registratiebasis) over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2021. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).