Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven per landbouwgebied ingedeeld naar het grootvee-eenheden (graasdieren) per hectare cultuurgrond in de periode 2013 - 2020.
Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare cultuurgrond. Melkveebedrijven zijn ingedeeld naar grootteklasse.