Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was de grootste economische krimp in de provincie Noord-Holland. De economie van Noord-Brabant kromp het minst ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Deze tabel bevat een raming van de economische groei (de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen) in het eerste kwartaal van 2021 van provincies en regio's (COROP-plus indeling).