Regionale economische ontwikkeling 2020

In de provincies Noord-Holland en Groningen is de economie in 2020 het sterkst gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk ongeveer 7 en 5 procent. Flevoland was met een krimp van ongeveer 2 procent de provincie die relatief de kleinste terugval heeft ervaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers in 2020 voor de COROP-plusgebieden en de provincies. De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaand jaar.