Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2020 naar cluster, op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze tabel bevat de totale uitgaven aan bijzondere bijstand die in het verslagjaar 2020 in Nederland gemaakt zijn. De gegevens zijn gebaseerd op de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). De bedragen in de tabel zijn uitgesplitst naar cluster, en zijn uitgezonderd cluster m: Collectieve aanvullende zorgverzekering en de kosten voor beschermingsbewind en woninginrichting. Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.