AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020

Deze tabellenset bevat de belangrijkste uitkomsten van de werknemersenquête (WNE) die in het najaar 2020 is gehouden.

De WNE wordt gehouden onder werknemers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.

De meting die in november en december 2020 is uitgevoerd, is de derde meting van de WNE. De eerste twee metingen vonden plaats in 2019. Cijfers op basis van die metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.