Tabellen Tozo voorlopig februari 2021

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), februari 2021.
Voorlopige cijfers (op registratiebasis) over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), februari 2021. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).