Regionale economische ontwikkeling 2020

In 2020 was de grootste economische krimp in de provincies Noord-Holland en Groningen.
De tabel bevat gegevens over de economische groei (de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen) in 2020 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Voor Groningen, Friesland en Drenthe en Nederland als geheel wordt het groeicijfer zowel inclusief als exclusief delfstoffenwinning gegeven.

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld volgens de COROP-plus indeling. Hierbij staat ‘Utrecht’ voor Stadsgewest Utrecht, 'Amsterdam' voor Amsterdam, 'Den Haag' voor Agglomeratie 's-Gravenhage exclusief Zoetermeer en 'Rotterdam' voor Rijnmond.