Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020

foto rijdende landbouwmachine
© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Erratum:

Deze publicatie is een herziene versie. In de vorige versie waren in de tabellen 1 t/m 4b de kolommen Zuidoost-Twente en West-Twente verwisseld. In deze versie is dit aangepast.
Stikstof- en landbouwindicatoren naar regio in de provincie Overijssel, 2018 t/m 2020.
De provincie Overijssel werkt samen met partners aan een gebiedsgerichte aanpak van stikstof (GGA Stikstof). Doel is om de stikstofemissies te verlagen om zo de natuurdoelstellingen in N2000-gebieden te realiseren. Het verlagen van de stikstofemissies kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een verschuiving van intensieve naar extensieve landbouw en veeteelt of door het efficiënt verplaatsen van mest in gebieden met een mestoverschot naar gebieden met een mesttekort. Om een goede visie op de landbouw voor de komende jaren te maken, is informatie nodig. Niet alle informatie is openbaar toegankelijk. Daarom heeft de provincie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om hierover statistieken samen te stellen. Bekostigd door: provincie Overijssel.