Beroepen van mensen met betaald werk, 2020

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar naar beroep in 2020.
Het beroep van mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk in 2020, bekostigd door Matchcare.