AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019

Deze tabel is een selectie uit de bestaande StatLine tabel "Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio" (84777NED).
Deze tabel geeft inzicht in aantallen personen met een BIG beroep naar specialisme, arbeidspositie, sector en woonregio op basis van de RegioPlus-Arbeidsmarktregio indeling. Het betreft een selectie van beroepen. De tabel geeft eveneens aan welk aandeel van de personen met het getoonde beroep loon als voornaamste bron van inkomen heeft en werkzaam is als werknemer.
De tabeltoelichting en definities van de StatLine tabel "Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio" zijn ook op deze tabel van toepassing. De data in de genoemde tabel is niet verder verrijkt.
Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en een overzicht van de opleidingen in zorg en welzijn breed, zie: azwstatline.cbs.nl