Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019

Caribisch Nederland heftruck bezig met laden en lossen van een vrachtwagen op Saba
© © Z.ePhotography
De Wereldbank heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de opdracht gegeven om tabellen te maken over het aantal werknemersbanen en gemiddeld loon op Caribisch Nederland, onderverdeeld naar mannen en vrouwen en uitgesplitst naar bedrijfstype. Deze tabellen bevat een verdere uitsplitsing van de StatLinetabel 'Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd'.
Deze tabellen bevatten een verdere uitsplitsing van de StatLinetabel 'Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd'.