Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2020 per provincie.
Cijfers over de verschillende exploitatievormen van landbouwgrond. Er wordt onderscheid gemaakt in eigendom, erfpacht, allerlei andere pachtvormen en overige exploitatievormen.