Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021

Deze tabel bevat informatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2021.
Aantallen over de voorlopige inwoneraantallen per gemeente op 1-1-2021, bekostigd door Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.