Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17

Tabellen over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit de mbo entreeopleiding uit het schooljaar 2016/’17, per arbeidsmarktregio.
Tabellen over uitstromers uit de mbo entreeopleiding uit het schooljaar 2016/’17 per arbeidsmarktregio. Het betreft het de arbeidsmarktkenmerken een jaar na uitstroom.
De tabellen tonen het aandeel uitstromers dat is teruggekeerd in het onderwijs, het aandeel met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur en het aandeel werknemers.
Opdrachtgever: ministerie van OCW.