Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020

Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm, 1 januari 2020
Bekostigd door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).