Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.
Per gerespondeerde gemeente wordt per woon- of bedrijfssector het aantal nieuw- en verbouw vergunningen en het aantal vergunde woonruimten geteld. De opdrachtgever is de VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten.