Culturele diversiteit ASR november 2020

Mensen wandelen tussen kantoorgebouwen
© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van ASR, november 2020
Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de migratie-achtergrondverdeling van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Dat gebeurt door gegevens aan elkaar te koppelen. Organisaties delen gegevens met het CBS, die deze anoniem verwerkt en als geaggregeerde data terug levert.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft ASR het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen.