Re-integratie en bijstand, 2020-Q2

Deze tabellen beschrijven het aantal lopende re-integratievoorzieningen en het aantal personen met re-integratievoorzieningen ultimo 1e half jaar 2020, het aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen en het aantal personen met bijstandsuitkeringen ultimo 1e halfjaar 2020.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen en ontvangers van bijstandsuitkeringen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) en de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) voor het tweede kwartaal van 2020.

De tabellen zijn onderdeel van een grotere set die het CBS levert aan de VNG. De tabel over re-integratievoorzieningen heeft daarom als titel ‘Tabel 1’; de tabel over personen met lopende re-integratievoorzieningen heeft als titel ‘Tabel 3’; de tabel over huishoudens met bijstandsuitkeringen naar leefvorm heeft als titel ‘Tabel 9’; en de tabellen over personen met bijstandsuitkeringen naar soort uitkering en naar soort uitkering, leeftijd en geslacht zijn getiteld ‘Tabel 10a’ en ‘Tabel 10b’.

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. Dit heeft gezorgd voor een sterke toename in maart van het aantal personen met een bijstandsgerelateerde uitkering.

Tabel 1 bevat gegevens over het aantal lopende re-integratievoorzieningen per gemeente op de laatste dag van het tweede kwartaal van 2020 (30 juni 2020). De re-integratievoorzieningen zijn onderverdeeld naar type voorziening.

Tabel 3 bevat gegevens over personen met een lopende re-integratievoorziening op de laatste dag van het tweede kwartaal van 2020 (30 juni 2020). De personen zijn onderverdeeld naar uitkeringspositie. Hierbij wordt gekeken naar alle mogelijke combinaties van het hebben van een bijstandsuitkering en een baan.

Tabel 9 bevat gegevens over het aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen per gemeente op de laatste dag van het tweede kwartaal van 2020 (30 juni 2020). De huishoudens zijn onderverdeeld naar type leefvorm.

Tabel 10a bevat gegevens over personen met een bijstandsuitkering per wijk op de laatste dag van het tweede kwartaal van 2020 (30 juni 2020). De personen zijn onderverdeeld naar soort uitkering.

Tabel 10b bevat gegevens over personen met een bijstandsuitkering per gemeente op de laatste dag van het tweede kwartaal van 2020 (30 juni 2020). De personen zijn onderverdeeld naar soort uitkering, leeftijd en geslacht.

Opdrachtgever: VNG Realisatie