Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

afbeelding grafiek

Erratum:

De tabellensets die aan het begin van dit jaar (op 15 januari 2021) zijn gepubliceerd zijn vervangen door nieuwe tabellensets. De verwijzing naar één voetnoot in tabblad 1b van de tabellensets is aangepast. De cijfers zelf zijn ongewijzigd gebleven.
Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 - 2016/’17 naar studierichting.
In opdracht van het ministerie van OCW zijn gegevens samengesteld over het arbeidsmarktrendement van studierichtingen in het hoger onderwijs. Van de mensen die na studiejaar 2011/'12 en 2012/’13 met een diploma uitstroomden uit het hbo en wo, zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 en 5 jaar na uitstroom uit het onderwijs. Voor het uitstroomcohort 2013/’14 tot en met 2016/’17 zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 jaar na uitstroom. Deze publicatie bestaat uit een tabellenset en een dashboard.