Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 - 2016/’17 naar studierichting.
In opdracht van het ministerie van OCW zijn gegevens samengesteld over het arbeidsmarktrendement van studierichtingen in het hoger onderwijs. Van de mensen die na studiejaar 2011/'12 en 2012/’13 met een diploma uitstroomden uit het hbo en wo, zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 en 5 jaar na uitstroom uit het onderwijs. Voor het uitstroomcohort 2013/’14 tot en met 2016/’17 zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 jaar na uitstroom. Deze publicatie bestaat uit een tabellenset en een dashboard.